“Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui,
ci împotriva căpeteniilor,
împotriva domniilor,
împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac,
împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.”
(Efeseni 6:12)

————————————
Video aici: https://youtu.be/vK9VZZV6ofk
————————————

Citeam o știre despre evenimentele care au avut loc în America în 6 Ianuarie 2021 – atacul asupra Capitoliului, mulțimea care a invadat Capitoliul – și spuneau că o cauza pentru care s-a putut pătrunde în interior a fost că agenții de poliție nu știau cum să reacționeze deoarece superiorii lor nu știau ce ordine să le dea. Deci sistemul de comandă, ierarhia de comandă nu mai funcționa. Superiorii nu știau ce ordine să dea, iar agenții nu știau cum să se raporteze la mulțimea furioasă. (Aceasta este una dintre explicațiile oficiale…)

Și mă gândeam ce bucurie este pentru noi, ca și creștini, că știm întotdeauna exact ce ordine avem. Domnul Isus Cristos, Cel care este Domnul și Stăpânul nostru, știe exact cum să ne conducă și încotro să ne direcționeze.

Și mă gândeam la câteva “ordine de luptă” pentru creștini:
– tu să te ţii în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău
– să îți iubești semenul, aproapele, ca pe tine însuți
– să îți iubești dușmanul
– să te bucuri întotdeauna
– să te rogi neîncetat

Sunt câteva “ordine de luptă” foarte clare pentru noi, ca și ostași în armata lui Cristos.
Bucură-te întotdeauna!
Roagă-te neîncetat!
Ține-te doar de Domnul Dumnezeul tău!
Iubește-ți dușmanii !
Iubește-ți aproapele!
Iubește-ți semenul ca pe tine însuți !

Știm foarte clar cu cine avem de luptat. Noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci avem de luptat împotriva duhurilor răutății.
Dar știm că lupta ne este asigurată pentru că a fost câștigată DEJA de Domnul Isus Cristos pe cruce, când a murit în locul nostru și când a înviat.

————————————-

Ioan Ciobotă

25 Iunie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro