“Maria păstra toate cuvintele acelea […]
Pe când slujea Zaharia înaintea lui Dumnezeu […]
Ana nu se depărta de Templu […]
Simeon […] aştepta mângîierea lui Israel.”
(Luca 1:8, 2:19,25,37)

————————————
Video aici: https://youtu.be/yxCejnT5SvY
————————————

Aș vrea să amintesc patru dintre personajele Crăciunului:
Maria,
Zaharia,
Ana și
Simeon.

Maria păstra cuvintele acelea în inima ei.
Zaharia slujea cu credincioșie Domnului.
Ana era nedezlipită de la Templu, iar
Simeon Îl aștepta pe Mesia.

Domnul Isus Cristos va reveni a doua oară.
Dumnezeu să ne ajute să Îl așteptăm pe Domnul Isus Cristos cu inima
pregătită,
curată,
în sfințenie,
așa cum cere El de la noi.

La fel ca și Ana,
să rămânem întotdeauna lângă Dumnezeu,
să nu ne depărtăm de părtășia cu Biserica Lui,
cu sfinții Lui,
cu credincioșii.

La fel ca Maria,
Dumnezeu să ne ajute să păstrăm în inima noastră doar cuvinte care aduc binecuvântare.

La fel ca Zaharia,
să Îi slujim Domnului necurmat, cu credincioșie.

Și la fel ca Simeon,
să Îl așteptăm pe Mesia !

Vino Doamne Isuse !

————————————-

Ioan Ciobotă

27 Decembrie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro