————————————
Video aici: https://youtu.be/YbO–EOnOZo
————————————

Psalmul 3
(Un psalm al lui David, făcut cu prilejul fugii lui dinaintea fiului său Absalom.)

“Doamne, ce mulţi sunt vrăjmaşii mei!
Ce mulţime se scoală împotriva mea!

Cât de mulţi zic despre mine:
‘Nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu!’ –

Dar, Tu, Doamne,
Tu eşti scutul meu,
Tu eşti slava mea,
şi Tu îmi înalţi capul!

Eu strig cu glasul meu către Domnul,
şi El îmi răspunde din muntele Lui cel Sfânt.

Mă culc,
adorm,
şi mă deştept iarăşi,
căci Domnul este sprijinul meu.

Nu mă tem de zecile de mii de popoare,
care mă împresoară de toate părţile.

Scoală-Te, Doamne!
Scapă-mă, Dumnezeule!
Căci Tu baţi peste obraz pe toţi vrăjmaşii mei,
şi zdrobeşti dinţii celor răi.

La Domnul este scăparea:
binecuvântarea Ta să fie peste poporul Tău.”

————————————-

17 Iulie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro