————————————

Video aici: https://youtu.be/-0DCeJN_JN0
————————————

Psalmi 77:1-12
(Un psalm al lui Asaf)

“Strig cu glasul meu către Dumnezeu,
strig cu glasul meu către Dumnezeu, şi El mă va asculta.

În ziua necazului meu, caut pe Domnul;
noaptea, mâinile îmi stau întinse fără curmare;
sufletul meu nu vrea nicio mângîiere.

Mi-aduc aminte de Dumnezeu, şi gem;
mă gândesc adânc în mine,
şi mi se mîhneşte duhul.

Tu îmi ţii pleoapele deschise;
şi,
de mult ce mă frământ,
nu pot vorbi.

Mă gândesc la zilele de demult,
la anii de odinioară.

Mă gândesc la cântările mele noaptea,
cuget adânc în lăuntrul inimii mele,
îmi cade duhul pe gânduri,
şi zic:
‘Va lepăda Domnul pentru totdeauna?
Şi nu va mai fi El binevoitor?
S-a isprăvit bunătatea Lui pe vecie?
S-a dus făgăduinţa Lui pentru totdeauna?
A uitat Dumnezeu să aibă milă?
Şi-a tras El, în mânia Lui, înapoi îndurarea?’.

Atunci îmi zic:
‘Ceeace mă face să sufăr, este că dreapta Celui Prea Înalt nu mai este aceeaş’…

Dar tot voi lăuda lucrările Domnului,
căci îmi aduc aminte de minunile Tale de odinioară;

da,
mă voi gândi la toate lucrările Tale,
şi voi lua aminte la toate isprăvile Tale.”

————————————-

24 Iulie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro