————————————
Video aici: https://youtu.be/4_nWE9fYU0s
————————————

Psalmul 77:13-20
(Un psalm al lui Asaf)

“Dumnezeule,
căile Tale Sunt sfinte!

Care Dumnezeu este mare ca Dumnezeul nostru?

Tu eşti Dumnezeul care faci minuni;
Tu Ţi-ai arătat puterea printre popoare.

Prin braţul Tău, Tu ai izbăvit pe poporul Tău,
pe fiii lui Iacov şi ai lui Iosif.

Când Te-au văzut apele,
Dumnezeule,
când Te-au văzut apele,
s-au cutremurat,
şi adâncurile s-au mişcat.

Norii au turnat apă cu găleata,
tunetul a răsunat în nori,
şi săgeţile Tale au zburat în toate părţile.

Tunetul Tău a izbucnit în vârtej de vânt,
fulgerele au luminat lumea:
pământul s-a mişcat şi s-a cutremurat.

Ţi-ai croit un drum prin mare,
o cărare prin apele cele mari,
şi nu Ţi s-au mai cunoscut urmele.

Ai povăţuit pe poporul Tău ca pe o turmă,
prin mâna lui Moise şi Aaron.”

————————————-

25 Iulie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro