“Nu Te rog să-i iei din lume,
ci să-i păzeşti de cel rău”.
(Domnul Isus, Evanghelia după Ioan 17:15)

————————————
Video aici: https://youtu.be/JONIZt_tG9E
————————————

Am vizitat mănăstirea Bârsana din județul Maramureș.
Este un model de organizare a unei comunități,
iar clădirile de aici arată superb din punct de vedere arhitectural.

Însă mă gândesc la monahism, la dorința oamenilor de a-și răscumpăra păcatele sau de a câștiga mântuirea prin ieșirea din comunitate, prin a nu-și întemeia o familie.

Ce spune Biblia despre aceste lucruri?
Domnul Isus Cristos, când se roagă lui Dumnezeu Tatăl pentru ucenicii Lui, spune:
“Nu Te rog să-i iei din lume,
ci să-i păzeşti de cel rău”.
(Ioan 17:15)

Mântuirea noastră și iertarea de păcate nu le putem câștiga singuri sub nicio formă!
Cristos ne oferă mântuirea în dar.
El a murit pentru păcatele noastre.

Noi suntem chemați să facem fapte bune, este adevărat, dar acesta este un efect al
mântuirii pe care am primit-o în dar,
a transformării interioare,
lăuntrice,
pe care Cristos, prin Duhul Sfânt, prin puterea lui Dumnezeu, a lucrat-o
în inima,
în mintea,
în viața unui om.

Celibatul nu poate fi considerat un mijloc de sfințire sub nicio formă.
Dacă toată planeta s-ar retrage în mănăstiri și toți ar fi monahi, s-ar termina rasa umană.

Dumnezeu ne poruncește să întemeiem familii,
să avem copii și să trăim în familie, nu retrași din lume.

Este adevărat că sunt câteva cazuri prezentate în Biblie, persoane care nu s-au căsătorit, de exemplu Ioan Botezătorul, sau apostolul Pavel, sau dintre proroci. Dar nu aceasta este norma.

Dumnezeu a construit familia.

Retragerea din societate, înfrânarea – care este bună, este lăudabilă, dar nu duce la mântuire, autochinuirea, alții chiar prin autoflagelare… Biblia nu recomandă așa ceva sub nicio formă.

în toată Biblia Dumnezeu încurajează familia.
Nicăieri în Biblie Dumnezeu nu încurajează retragerea comunitară din societate.
Repet: au fost cazuri singulare, care au avut o misiune punctuală, dar nu aceasta a fost norma, ci norma este familia lăsată de Dumnezeu.

Și mai spune Domnul Isus Cristos despre ucenici:
“Ei nu sunt din lume,
după cum nici Eu nu sunt din lume.
Sfinţeşte-i prin adevărul Tău:
Cuvântul Tău este adevărul”.
(Ioan 17:16,17)

Deci un om se sfințește prin Adevăr, care este Cristos.

Cuvântul lui Dumnezeu este Adevărul care ne sfințește,
nu faptele noastre bune,
nu viața noastră monahală,
nu retragerea din lume,
nu autoflagelarea,
nu nimic ce ar putea ține de eforturile omenești.

Pentru păcatele noastre nu putem să plătim absolut nimic!

Cristos a plătit totul, slăvit să fie Numele Lui !

————————————-

Ioan Ciobotă

11 August 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro