————————————
Video aici: https://youtu.be/oulwRn_nklI
————————————

„Atunci Petru s-a apropiat de El [Isus], şi I-a zis:
‘Doamne,
de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea?
Până la şapte ori?’

Isus i-a zis:
‘Eu nu-ţi zic până la şapte ori, ci până la şaptezeci de ori câte şapte.

De aceea, Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un împărat, care a vrut să se socotească cu robii săi.
A început să facă socoteala,
şi i-au adus pe unul, care îi datora zece mii de galbeni.

Fiindcă el n-avea cu ce plăti,
stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el,
pe nevasta lui,
pe copiii lui,
şi tot ce avea,
şi să se plătească datoria.

Robul s-a aruncat la pământ,
i s-a închinat şi a zis:
‘Doamne, mai îngăduieşte-mă, şi-ţi voi plăti tot’.

Stăpânul robului aceluia, făcându-i-se milă de el,
i-a dat drumul, şi i-a iertat datoria.

Robul acela, când a ieşit afară,
a întâlnit pe unul din tovarăşii lui de slujbă, care-i era dator o sută de lei.
A pus mâna pe el, şi-l strângea de gât, zicând: ‘Plăteşte-mi ce-mi eşti dator’.

Tovarăşul lui s-a aruncat la pământ,
îl ruga,
şi zicea:
‘Mai îngăduieşte-mă, şi-ţi voi plăti’.

Dar el n-a vrut,
ci s-a dus şi l-a aruncat în temniţă, până va plăti datoria.

Când au văzut tovarăşii lui cele întâmplate,
s-au întristat foarte mult,
şi s-au dus de au spus stăpânului lor toate cele petrecute.

Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta, şi i-a zis:
‘Rob viclean!
Eu ţi-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat.
Oare nu se cădea să ai şi tu milă de tovarăşul tău,
cum am avut eu milă de tine?’

Şi stăpânul s-a mâniat
şi l-a dat pe mâna chinuitorilor,
până va plăti tot ce datora.

Tot aşa vă va face şi Tatăl Meu cel ceresc,
dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său.”
(Matei 18:21-35)

————————————-

28 Ianuarie 2022

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro