„Nimic întinat nu va intra în ea,
nimeni care trăieşte în spurcăciune şi în minciună;
ci numai cei scrişi în cartea vieţii Mielului.”
(Apocalipsa 21:27)

————————————
Video aici: https://youtu.be/0sZNUkVVIwI
————————————

La începutul acestui an nou, gândul meu merge spre Noul Ierusalim, spre cetatea pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi. În Apocalipsa, capitolul 21, este descrisă această cetate. Sunt multe simboluri aici, dar vreau să iau doar câteva lucruri.

Scrie despre cetatea aceasta:
„Zidul cetăţii avea douăsprezece temelii,
şi pe ele erau cele douăsprezece nume ale celor doisprezece apostoli ai Mielului”.
Extraordinar !
Oare cum arată această cetate?
Douăsprezece temelii, cu numele apostolilor Mielului !

Apoi spune:
„În cetate n-am văzut niciun Templu; pentru că Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, ca şi Mielul, sunt Templul ei”.
Templul este un loc de închinare.
Acolo ești în închinare totală înaintea lui Dumnezeu, nu mai este nevoie de un templu unde să te închini.

Continuă textul:
„Cetatea n-are trebuinţă nici de soare, nici de lună, ca s-o lumineze; căci o luminează slava lui Dumnezeu, şi făclia ei este Mielul”.
Să stai în prezența lui Dumnezeu – Cel care este Tatăl luminilor, Cel care a gândit, care a creat totul, Cel care este “EU SUNT CEL CE SUNT”…
Cum va fi oare atunci?

„Cele douăsprezece porţi erau douăsprezece mărgăritare.
Fiecare poartă era dintr-un singur mărgăritar.
Uliţa cetăţii era din aur curat, ca sticla străvezie”.
Nu știu dacă sunt simboluri sau sunt aievea, dar este clar că vrea să ne descrie și să ne ducă într-o atmosferă care… pentru om este greu să priceapă cu mintea aceste lucruri.

Și spune la final:
„Nimic întinat nu va intra în ea,
nimeni care trăieşte în spurcăciune şi în minciună;
ci numai cei scrişi în cartea vieţii Mielului”.
În Profetul Ieremia, Domnul spune despre cei răi:
„Cei ce se abat de la Mine vor fi scrişi pe pământ”.

Tu unde ești scris?
Pe pământ, sau în cartea vieții Mielului?

Cum trăiești tu?
Ești scris în cartea vieții Mielului ?
Cum trăiesc eu ?
Sunt scris în cartea vieții Mielului ?

————————————-

Ioan Ciobotă

2 Ianuarie 2022

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro