“Oamenii care n-aveau pe frunte pecetea lui Dumnezeu…”

————————————
Video aici: https://youtu.be/Dw4qzigLkrc
————————————

Probabil că mulți dintre noi se întreabă care este semnul fiarei?

În aceste vremuri în care trăim,
în contextul vaccinului,
pandemiilor,
tulburărilor de un fel sau altul,
există și un semnal fiarei, clar !

Scrie Apocalipsa 13 care este acest semn al fiarei:
pe mâna dreaptă sau pe frunte,
este un număr de om, și anume 666,
este legat de a vinde și de a cumpăra și
de închinare.

Dar nu despre semnul fiarei vreau să vorbesc acum, ci despre semnul lui Dumnezeu !

Știați că există și semnul lui Dumnezeu pe fruntea oamenilor?
Scrie în Apocalipsa, capitolul 9:
“Li s-a zis să nu vatăme iarba pământului,
nici vreo verdeaţă,
nici vreun copac,
ci numai pe oamenii care n-aveau pe frunte pecetea lui Dumnezeu”.

Deci și Dumnezeu pune o pecete pe fruntea oamenilor.
Așa spune aici, în Apocalipsa.
Nu știm cum, dar știm că așa va fi !
Oamenii care sunt ai lui Dumnezeu.

Apoi în Ezechiel, capitolul 9, scrie:
„Domnul i-a zis:
‘Treci prin mijlocul cetăţii, prin mijlocul Ierusalimului,
şi fă un semn pe fruntea oamenilor
care suspină şi gem din pricina tuturor urâciunilor care se săvârşesc acolo’ “.

Deci din nou va fi un semn pe fruntea celor care caută voia Lui Dumnezeu !

Și apoi în Exodul, capitolul 12, la ieșirea din Egipt:
“Când va trece Domnul ca să lovească Egiptul
şi va vedea sângele pe pragul de sus şi pe cei doi stâlpi ai uşii,
Domnul va trece pe lângă uşă şi nu va îngădui Nimicitorului să intre în casele voastre ca să vă lovească”.

La ieșirea din Egipt, evreii trebuiau să jertfească un miel,
și cu sângele mielului să ungă ușiorii ușii, cei din lateral și de sus,
și atunci Nimicitorul nu a intrat în casele lor,
când toți intâii născuți ai egiptenilor au fost omorâți de Nimicitorul.

Deci există un semn al lui Dumnezeu pe frunte.
Pe frunte !

Nu știm cum va fi,
nu știm în ce constă,
dar știm că Dumnezeu îi are clar însemnați pe cei care sunt ai Lui.

Ești tu al lui Cristos sau nu ești?

Ce semn ai pe tine?
Semnul fiarei sau semnul lui Dumnezeu?

————————————-

Ioan Ciobotă

27 Septembrie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro