“Suntem încolţiţi în toate chipurile,
dar nu la strîmtoare;

în grea cumpănă,
dar nu deznădăjduiţi;

prigoniţi,
dar nu părăsiţi;

trîntiţi jos,
dar nu omorâţi.
(2 Corinteni 4:8,9)

————————————
Video aici: https://youtu.be/b61BloWYGTI
————————————

Cuvintele de mai sus le-a scris apostolul Pavel.

Cum ar putea cineva să fie
încolțit în toate chipurile,
în grea cumpănă,
prigonit și trântit jos,
fără să-și piardă nădejdea,
fără să-și piardă mintea,
fără să-și piardă speranța?

Doar atunci când Cristos locuiește în noi !

Din cauză că El este Cel care ne dă putere,
El locuiește în noi,
în inimile noastre,
în viețile noastre,
în mințile noastre,
concentrarea noastră este la Cristos,
și atunci chiar dacă suntem
încolțiți în toate chipurile,
nu ne simțim la strâmtoare,
pentru că suntem liberi în Cristos.

Chiar dacă suntem în grea cumpănă,
nu suntem deznădăjduiți,
pentru că echilibrul nostru vine din relația pe care o avem cu Domnul,
nu vine din relațiile pe care le avem pe orizontală,
ci din relația pe care o avem pe verticală,
cu Domnul și Mântuitorul nostru.

Apoi spune:
“prigoniţi,
dar nu părăsiţi”.

Și Domnul a fost prigonit.
Cum am putea avea noi un alt tratament decât Domnul nostru?
El a fost prigonit, dar și părăsit.
Noi putem fi prigoniți, dar nu părăsiți.

“Trântiți jos”… te-ai simțit vreodată trântit jos, la pământ, astfel încât să ai senzația că niciodată și nimic nu te mai poate ridica de acolo?

Apoi adaugă:
“Dar nu omorâți”.
De ce nu suntem omorâți?
Pentru că Cristos, care este Învierea și Viața,
El locuiește în noi,
El este Cel care ne dă putere,
Cel care ne ridică,
Cel care ne pune piciorul pe stâncă.

Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile, slăvit să fie Numele Lui !

Iar noi suntem ai Lui !
Glorie Lui !

————————————-

Ioan Ciobotă

19 Septembrie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro