„Isus i-a zis: ‘Fiică, credinţa ta te-a mântuit;
du-te în pace, şi fii tămăduită de boala ta.”
(Marcu 5:34)

————————————
Video aici: https://youtu.be/OoQSmVED37E
————————————

În Evanghelia după Marcu, în capitolul 5, este descrisă întâmplarea când o femeie vine și se atinge de Domnul Isus Cristos.
„Era o femeie, care de doisprezece ani avea o scurgere de sânge.”
Deci avea o problemă medicală clară.

„Ea suferise mult de la mulţi doctori;
cheltuise tot ce avea, şi nu simţise nicio uşurare;
ba încă îi era mai rău.”
Deci ce a putut să facă din punct de vedere uman, la momentul de atunci, a încercat să facă,
dar nu s-a întâmplat nimic, ba încă îi era mai rău.

Femeia aceasta „A auzit vorbindu-se despre Isus”.
Credința vine în urma auzirii.
Ea a auzit de la altcineva vorbindu-se despre Domnul Isus Cristos, și a hotărât să meargă și să fie vindecată.
Avea credință că poate fi vindecată !

„A venit pe dinapoi prin mulţime, şi s-a atins de haina Lui.”
A făcut un plan în mintea ei și s-a gândit astfel:
mă voi duce pe dinapoi,
mă ating de haina Lui,
nu știe nimeni, nici El, nici mulțimea, nici ceilalți,
ci știu doar eu și voi fi vindecată.
Ea avea această credință clară.

Zis și făcut. Pune planul în aplicare.
Merge prin mulțime și se atinge de haina Lui „Căci îşi zicea ea: ‘Dacă aş putea doar să mă ating de haina Lui, mă voi tămădui’ ”.

Ajunge, se atinge de haina Domnului Isus Cristos, „Şi îndată, a secat izvorul sângelui ei. Şi a simţit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală”.

Atunci când Cristos te vindecă în mod supranatural, prin Duhul Sfânt,
simți în tot trupul tău că ești tămăduit de boală.
Ea a simțit acest lucru.

Bun !
Totul s-ar fi terminat cu bine aici, pentru această femeie, însă „Isus a cunoscut îndată că o putere ieşise din El”.
Lucrurile acestea nu se fac așa, oarecum, ci este vorba despre o putere de la Dumnezeu.

„Și, întorcându-Se spre mulţime, [Isus] a zis:
‘Cine s-a atins de hainele Mele?’.”
Uau !
Gândiți-vă la ucenicii care erau în jurul Lui. Mulțimea Îl umbulzea, și ucenicii aud această întrebare.
Atunci ucenicii vin cu un răspuns absolut uman: „’Vezi că mulţimea Te îmbulzeşte, şi mai zici: ‘Cine s-a atins de Mine?’ “.
Adică, Doamne, toți se îmbulzesc aici în jurul Tău, și Tu mai întrebi cine s-a atins de Tine.

Dar această femeie s-a atins în mod absolut diferit față de toți ceilalți !
Această femeie s-a atins cu credință !

Oare ceilalți care se atingeau de Domnul Isus Cristos
nu aveau și ei probleme de sănătate,
nu aveau boli,
nu aveau nevoie de vindecare?

De ce nu au fost vindecați, din moment ce toți s-au atins de Isus?
Pentru că nu este vorba despre o atingere mecanică: mă duc și mă ating de ceva, ci este vorba despre credința care vine de la Dumnezeu.

Acea femeie, spre deosebire de toată acea mulțime care Îl îmbulzea pe Domnul, a avut credință !

„Isus se uita de jur împrejur să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta.
Femeia, înfricoşată şi tremurând…”
Nu poți să te apropii de Cristos, de Dumnezeu altfel decât cu frică și tremurând.

„Căci ştia ce se petrecuse în ea,
a venit de s-a aruncat la picioarele Lui,
şi I-a spus tot adevărul.”
Poate se temea că îi va reveni boala, însă scrie: „Dar Isus”.
„Dar Isus i-a zis:
‘Fiică, credinţa ta te-a mântuit; du-te în pace, şi fii tămăduită de boala ta’.”

E ca și cum Domnul ar asigura-o că nu îi ia vindecarea înapoi,
ci vindecarea rămâne peste ea, pentru că a avut credință.

Tu ai credință?

————————————-

Ioan Ciobotă

3 Februarie 2022

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro