„Dumnezeul nostru este ‘un foc mistuitor’.”
(Evrei 12:29)

————————————
Video aici: https://youtu.be/X3Ni79tuTEQ
————————————

„Vegheaţi să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau,
care pentru o mâncare şi-a vândut dreptul de întâi-născut.

Ştiţi că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit;
pentru că, măcar că o cerea cu lacrămi, n-a putut s-o schimbe.

Voi nu v-aţi apropiat de
un munte care se putea atinge şi care era cuprins de foc,
nici de negură,
nici de întuneric,
nici de furtună,
nici de sunetul de trâmbiţă,
nici de glasul, care vorbea în aşa fel că cei ce l-au auzit, au cerut să nu li se mai vorbească,
(pentru că nu puteau suferi porunca aceasta:
‘Chiar un dobitoc dacă se va atinge de munte, să fie ucis cu pietre sau străpuns cu săgeata’.

Şi priveliştea aceea era aşa de înfricoşătoare încât Moise a zis:
‘Sunt îngrozit şi tremur!’).

Ci v-aţi apropiat
de muntele Sionului,
de cetatea Dumnezeului Celui viu, Ierusalimul ceresc,
de zecile de mii,
de adunarea în sărbătoare a îngerilor,
de Biserica celor întâi născuţi, care sunt scrişi în ceruri,
de Dumnezeu, Judecătorul tuturor,
de duhurile celor neprihăniţi, făcuţi desăvârşiţi,
de Isus, Mijlocitorul legământului celui nou,
şi de sângele stropirii, care vorbeşte mai bine decât sângele lui Abel.

Luaţi seama ca nu cumva să nu voiţi să ascultaţi pe Cel ce vă vorbeşte!

Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe Cel ce vorbea pe pământ,
cu atât mai mult nu vom scăpa noi, dacă ne întoarcem de la Cel ce vorbeşte din ceruri,
al cărui glas a clătinat atunci pământul,
şi care acum a făcut făgăduinţa aceasta:
‘Voi mai clătina încă o dată nu numai pământul, ci şi cerul’.

Cuvintele acestea ‘încă o dată’ arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute,
este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină.

Fiindcă am primit dar o împărăţie care nu se poate clătina,
să ne arătăm mulţumitori,
şi să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută,
cu evlavie şi cu frică;

fiindcă Dumnezeul nostru este ‘un foc mistuitor’.”
(Evrei 12:16 -29)

————————————-

18 Ianuarie 2022

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro