“Căci noi cei vii, totdeauna suntem daţi la moarte din pricina lui Isus,
pentru ca şi viaţa lui Isus să se arate în trupul nostru muritor.”
(2 Corinteni 4:11)

————————————
Video aici: https://youtu.be/mfcgwzJ5wCU
————————————

Cum am putea înțelege cuvintele de mai sus, ale Apostolului Pavel?
Nu mai trăim pentru noi, ci trăim pentru Isus !
Atunci când Isus este Domnul și Stăpânul vieții noastre, atunci suntem dați la moarte, chiar dacă poate nu moarte fizică – unii trec și prin moarte fizică – dar moartea din punct de vedere a păcatului.
Suntem dați la moarte din pricina lui Isus.

Atunci când stăm aproape de Isus, atunci trebuie să “omorâm” toate poftele și patimile păcătoase din trupul nostru, din mintea noastră și din inima noastră.

Suntem dați la moarte din pricina lui Isus, dar ne bazăm pe frumusețea dragostei și pe promisiunile pe care ni le face Domnul Isus Cristos.

Chiar dacă din punct de vedere fizic poate avem libertate și nu ne dă cineva la moarte,
dar noi trebuie să dăm la moarte toate poftele și patimile păcătoase,
și să trăim astfel încât viața lui Isus să se arate în trupul nostru muritor.

Viața lui Isus…
Duhul Sfânt nu poate să locuiască acolo unde este mizerie spirituală,
acolo unde este noroi
și mocirlă
și murdărie spirituală,
ci trebuie să dăm la moarte toate aceste lucruri.

Trebuie să-L lăsăm, să-L rugăm pe Dumnezeu să facă El curățenie
în inimile,
în gândurile și
în mințile noastre,
ca să putem trăi pentru Isus.

Și viața lui Isus să se arate în trupul nostru muritor!
Chiar dacă este trup muritor, când se arată viața lui Isus în noi, suntem deja cetățeni ai Cerului împreună cu sfinții, oameni din Casa lui Dumnezeu.

Chiar dacă pentru o vreme umblăm pe acest pământ,
ținta noastră este Acolo…

————————————-

Ioan Ciobotă

19 Martie 2022

===================

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro