“Cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea cerului
şi cei ce vor învăţa pe mulţi să umble în neprihănire vor străluci ca stelele,
în veac şi în veci de veci.”
(Daniel 12:3)

————————————
Video aici: https://youtu.be/bZbYqlKwr_8
————————————

Ioan Ciobotă

===================

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro