Cine suntem

Radio Vocea Evangheliei Timișoara este un post de radio creștin contemporan, relevant care își propune să aducă Evanghelia cât mai multor oameni.

Radio Vocea Evangheliei Timișoara face parte dintr-o rețea care cuprinde zece statii locale care emit în FM: Bucuresti (94.2 Mhz), Brasov (94.6Mhz.), Cluj (88.3Mhz), Constanta (104.4), Hunedoara (98.00 Mhz), Oradea (92.1Mhz), Sibiu (89.4 Mhz), Suceava (94.2Mhz), Timisoara (92,2Mhz), Moldova Nouă (106.6Mhz).

Radio Vocea Evangheliei este proprietatea celor trei culte evanghelice din Romania : Cultul Creștin Baptist, Biserica Creștină după Evanghelie si Cultul Creștin Penticostal (Alianta Evanghelică România). Coordonarea administrativă a rețelei Radio Vocea Evangheliei se face de la Sediul Central din București. Acesta asigură interfața rețelei cu autoritățile și coordonează activitățile editoriale și financiare ale rețelei.

Rețeaua Radio Vocea Evangheliei

Activitatea Sediului Central este coordonată de directorul general al RVE (dl. Daniel Grigoriciuc). Acesta se subordonează Adunării Generale a Asociațiilor (AGA) a Radio Vocea Evangheliei. AGA reprezintă proprietarii radioului și instanța supremă decizională în RVE. AGA este alcatuită din câte trei reprezentanți ai fiecăruia din cele trei culte evanghelice asociate.

a) denumirea, statutul juridic şi sediul social;

Radio Vocea Evangheliei Timișoara – S.C. Vocea Evangheliei SRL București, sucursala Timișoara, str. Cezar Bolliac nr. 26, 300316

b) numele reprezentantului legal şi structura acţionariatului până la nivel de persoană fizică şi juridică, asociat sau acţionar care deţine o cotă mai mare de 20% din capitalul social ori drepturile de vot ale unei societăţi titulare de licenţă audiovizuală;

Reprezentatul legal: S.C. Vocea Evangheliei SRL București

Structura acționariatului:

Cultul Creștin Baptist din România reprezentat de Bădrăgan Sorin, deține 33,3% din acțiuni

Cultul Creștin Penticostal Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, reprezentat de Filip Ioan și Axinte Liviu-Vasile, deține 33,3% din acțiuni

Biserica Creștină după Evanghelie din România – reprezentată de Haureș Cornel și Mitrea Dan, deține 33,3% din acțiuni.

c) numele persoanelor responsabile de conducerea societăţii comerciale şi ale celor care îşi asumă, în principal, responsabilitatea editorială;

d) datele lor de contact, inclusiv adresa geografică, de e-mail sau site-ul web, care permit contactarea lor rapidă şi în mod direct şi eficace;

Daniel Grigoriciuc – director general S.C. Vocea Evangheliei SRL București – daniel.grigoriciuc@gmail.com, Str. Orzari nr.84, București, sectorul 2, telefon:+40 744 512 287

Cristina Olariu – director sucursala Timișoara – cristina.olariu@rve-timisoara.ro, str. Cezar Bolliac nr. 26, Timișoara www.rve-timisoara.ro +40 726 271 450.

e) lista publicaţiilor editate de persoana juridică respectivă şi lista celorlalte servicii de programe pe care le asigură;

f) * Abrogată prin L. nr. 333/2009 g) precizarea că serviciul media audiovizual se află sub jurisdicţia României şi a datelor de contact ale Consiliului, în calitate de organism de reglementare şi de supraveghere competent.

Sunt de acord cu publicarea datelor de contact Consiliului Național Audiovizual.

Fiecare stație locală este susținută de un Comitet Local Radio (CLR), alcătuit din reprezentanți ai bisericilor locale. Rolul CLR-ului este să mobilizeze resurse umane și materiale prin biserici, pentru a sprijini și orienta activitatea radio a stației locale.

Comitetul Local Radio Timișoara este format din:

• Petru BULICA, pastor Biserica Baptistă nr.1 ”Betel”, Președinte CLR
• Aurel AVRAM, pastor Biserica Penticostală ”Speranța”, Secretar CLR
• Gabriel RĂDUCANU, prezbiter Biserica Creștină după Evanghelie ”Harul”, membru CLR
• Mihai PETROESC, pastor Biserica Penticostală ”Filadelfia”, membru CLR
• Ioan FILIP, pastor Biserica Penticostală ”Poarta Cerului”, președintele Cultului Penticostal din România – membru CLR
• Ioan COCÎRȚEU, pastor Biserica Baptistă nr. 2, membru CLR
• Mihai BOJIN, prezbiter Biserica Baptistă nr.3 ”Emanuel”, membru CLR

Activitatea locală a RVE Timișoara este coordonată de Cristina Olariu.

Publicul țintă îl reprezintă persoanele care nu îl cunosc suficient pe Dumnezeu, astfel încât să aibă o relație personală cu El, precum și creștinii care au nevoie de restaurare, creștere spirituală bazată pe valorile Scripturii.