Dumnezeu care este în control

7 dec., 2021

Bine ați venit la studiul nostru asupra cărții Geneza. Astăzi, vom discuta despre Iosif. Avem câteva capitole care descriu caracterul lui Avraam, capitole care ne vorbesc despre credință. Avem câteva capitole care îl descriu pe Iacov, capitole care ne vorbesc despre cum putem cunoaște voia lui Dumnezeu pentru viețile noastre, și cum să conștientizăm că tot ce avem și tot ce suntem este prin harul lui Dumnezeu. Când ajungem la ultimele 14 capitole ale cărții Geneza, noi îl întâlnim pe fiul lui Iacov, Iosif, care își va salva familia de la pieire, și făcând asta salvează atât națiunea care se va forma și cât și descendența mesianică a Mântuitorului lumii care se va înălța din mijlocul lor. 

Iosif este unul dintre personajele cele mai inocente din Scriptură. Majoritatea personajelor din Scriptură își au minusurile și plusurile lor, atuurile și slăbiciunile lor care ne sunt prezentate în Scriptură. Iosif și Daniel par să fie excepții de la această regulă – Biblia nu detaliază minusurile lor pentru noi, deși unii au pus la îndoială înțelepciunea lui Iosif în întâlnirea cu frații săi în întâmplările timpurii din viața lui.

Iosif este primul copil născut din Rahela, soția pe care Iacov o iubește cu adevărat. Iacov fusese păcălit în căsătorirea cu Lea, și cele două soții surori l-au presionat astfel încât a luat ca soții și pe servitoarele lor personale, angajate fiind într-o competiție bolnavă pentru a câștiga afecțiunea lui Iacov. Fiindcă Iosif era primul-născut al Rahelei, Iacov îl tratează cu parțialitate; Iosif este fiul favorit al soției favorite. Astfel, Iacov îi dă lui Iosif ceea ce evreii numesc „tunică pestriță”, care, pe de-o parte înseamnă o robă lungă și cu mâneci lungi, dar de asemenea poate sugera o ornamentație regală, tradusă adesea ca „o haină de multe culori”. Indiferent de cum s-ar traduce, imaginea este clară. Deși Iosif este cel mai mic din familie, tatăl lui, Iacov, pare să îl pregătească pentru moștenirea rolului de patriarh al familiei. 

Aceste impresii sunt intensificate nu numai de tendința lui Iosif de a veni cu povești la tatăl lor despre greșelile făcute de frații lui în timp ce păstoreau turmele lui Iacov, dar erau intenisificate și de împărtășirea celor două vise ale sale unde el se vede ca preluând conducerea peste frații lui și chiar și peste tatăl lui. 

Frații lui Iosif îl urăsc și încep să comploteze uciderea lui. Atunci când vine momentul ca ei să se răzbune pe el, ei totuși decid să îl vândă unor negustori de sclavi care călătoreau spre Egipt. Acest lucru îi zdrobește inima, cu siguranță, dar de asemenea îl plasează în centrul planului lui Dumnezeu cu viața sa, ca salvator al poporului său. Într-adevăr, Iosif se găsește singur în Egipt, în primul rând ca sclav și apoi ca prizonier. Apoi, prin providență divină – o serie de vise date mai întâi colegilor de temniță și apoi lui Faraon – Iosif se trezește înălțat ca să conducă în Egipt, fiind al doilea ca putere după Faraon.

În timp ce Iosif privește în urmă la călătoria lui anevoioasă, nu este nicio îndoială în mintea lui că Dumnezeu l-a plasat în mod strategic în Egipt pentru ca într-o zi el să poată salva unicul popor al Lui, copiii lui Avraam, Isaac și Iacov, de la o foamete sigură. Deși nu știm cât de mult a înțeles Iosif despre planul lui Dumnezeu pe termen lung, noi știm că el a văzut ziua în care Dumnezeu avea să îi scoată familia din Egipt pentru ca ei să moștenească țara promisă străbunicului său, Avraam.

El vorbește despre acea zi și cere ca oasele lui să fie luate din mormântul egiptean și purtate cu ei în călătorie. Poate că era necunoscut lui Iosif faptul că prin păstrarea acestor urmași, el, de asemenea, prin mâna suverană a lui Dumnezeu, avea să aducă salvarea din păcat pentru toți aceia din orice națiune care vor crede în El. Astfel, când cartea Geneza ajunge la povestea despre Iosif, ea de fapt ne spune povestea providenței lui Dumnezeu. Romani 8:28 spune: „De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său.” Aceste verset a fost și este o consolare și o binecuvântare pentru mulți din copiii lui Dumnezeu de-a lungul secolelor. Acesta este însăși esența poveștii lui Iosif.

Un alt aspect important al mesajului pe care îl primim prin povestea lui Iosif, este sumarizat într-un singur cuvânt, „har”. După cum am învățat înainte, harul înseamnă favoarea și binecuvântarea lui Dumnezeu pe care nu o merităm sau nu o putem obține prin propriile modalități. Ne este oferit de Dumnezeu pentru că El ne iubește. Am învățat foarte multe despre har din lecțiile precedente cu privire la Iacov. 

Iosif ilustrează același adevăr, dar într-un alt mod. Iosif se găsește în circumstanțe dificile. El este înrobit și apoi închis, nu pentru că ar fi făcut ceva rău, ci din cauza răutății altora…și în mod uimitor, prin harul Dumnezeului lui Israel. Dumnezeu l-a vrut pe Iosif poziționat strategic la putere în Egipt și trebuia să îl pregătească pentru acea slujbă prin intermediul încercărilor. Dumnezeu a folosit toate intențiile nelgiuite împotriva lui Iosif ale altora pentru a-l pregăti pentru marea lucrare de izbăvire a națiunii lui Israel  de la dispariție prin foamete, cu mult timp înainte ca Israel să fie o națiune. Dumnezeu l-a pus pe Iosif în locul potrivit, la momentul potrivit având pregătirea potrivită.

Deși sunt sigur că Iosif a vărsat mai mult de o lacrimă din cauza problemelor și a faptului că s-a simțit abandonat când faptele lui bune și alegerile lui drepte i-au adus mai degrabă durere decât onoare, în cele din urmă Iosif ajunge în punctul în care vede imaginea mai amplă.

În Geneza 45:4-5, când el își descoperă adevărata identitate în fața fraților săi, Iosif spune: „Apropiați-vă de mine. Eu sunt fratele vostru Iosif, pe care l-ați vândut ca să fie dus în Egipt. Acum, nu vă întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră.” În Geneza 50:19-20, după moartea lui Iacov, când frații s-au temut de răzbunare, Iosif îi asigură din nou spunându-le: „Fiți fără teamă, căci sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi, negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se vede azi, și anume să scape viața unui popor în mare număr.” 

Cred că mesajul lui Iosif este acesta: „Dumnezeu este suveran peste circumstanțele din viața ta, inclusiv peste părinții, frații și surorile pe care le ai după ce ai venit în această lume. Dumnezeu poate folosi influența părinților tăi, chiar și atunci când părinții tăi sunt delicvenți. Dumnezeu poate folosi influența fraților și surorilor tale, chiar și atunci când ei sunt delicvenți. Dumnezeu poate folosi răspunsul tău față de ei ca să îți modeleze viața. Într-o zi, te vei potrivi undeva în planul lui Dumnezeu pentru această lume. Dumnezeu este suveran peste circumstanțele viețiilor noastre. Dacă vom răspunde acestor circumstanțe prin harul Lui și ajutorul pe care El ni-l va da, El va folosi aceste circumstanțe pentru a ne pregăti pentru misiunea pe care El vrea să o avem într-o zi. Se poate ca tu să nu fi suferit cât trebuie să suferi ca să devii persoana pe care o vrea Dumnezeu astfel încât să faci lucrarea pe care El vrea să o faci. Unele lecții sunt învățate doar prin cuptorul încins. 

Ai ajuns într-un punct unde Dumnezeu a deschis o ușă, o oportunitate pentru tine? Ai acceptat tu acestă oportunitate, convins fiind că Dumnezeu te-a pregătit pentru ea încă din ziua în care te-ai născut? Ai putut tu spune: „Cred că toată viața mea a fost o pregătire pentru această oportunitate”? Acesta este mesajul vieții lui Iosif. Câteodată ceea ce noi numim adversitate, circumstanțe care nu se află în controlul nostru, situații care sunt brutale, probleme care ne fac să ne întrebăm: „De ce eu?”, toate se dovedesc a fi mâna suverană a lui Dumnezeu care ne pregătește să fim persoana pe care El o dorește și să putem face lucrarea pe care El o vrea. 

Când Dumnezeu îți dă har ca să răspunzi  acestor circumstanțe după cum dorește El să răspunzi, tu vei descoperi că tocmai acele circumstanțe, acei oameni problematici sunt dinamica pe care Dumnezeu o folosește ca să modeleze viața ta. Ele sunt instrumentele pe care Dumnezeu le folosește ca să modeleze viața ta astfel încât tu, într-o zi, să îți împlinești chemarea. Odată, un copil și-a întrebat pastorul: „Ce face Dumnezeu toată ziua?”. Este o întrebare inocentă venită din partea unui copil, dar există răspunsuri profunde pe care cineva le poate da. Un răspuns ar fi – Toată ziua, Dumnezeu ia lucrurile care sunt intenționate pentru rău și le răscumpără; El scoate ceva bun din ele. Dumnezeu face lucrul acesta în fiecare zi. Acest adevăr este o mare mângâiere în timpuri de încercare.

Un pastor a observat, după mulți ani în care a condus un centrul pentru mame necăsătorite, că povestea lui Iosif a însemnat foarte mult pentru aceste fete, ale căror decizii greșite în viață le-a pus în circumstanțe cumplite, fără susținere din partea familiei sau a tatălui copiilor lor nenăscuți. Ceea ce a început ca un lucru păcătos, Dumnezeu îl poate face să lucreze spre bine. Mulți din acești copii au ajuns în familii de părinții creștini iubitori cărora Dumnezeu nu le-a dat copii…poate ca să le pregătească inimile și casele pentru acel copil. Nu toate aceste fete au avut intenții rele; majoritatea au fost slabe în fața păcatului. Unele au fost violate de alții care le-au dorit răul. Dacă Dumnezeu poate lua ceea ce a fost intenționat ca rău de către frații lui Iosif și de către soția lui Potifar, și să-l transforme în bine, El cu siguranță poate să răscumpere viețile noastre indiferent ce s-ar întâmpla în viețile noastre. Dumnezeu este un profesionist nu doar în răscumpărarea oamenilor păcătoși, ci și în răscumpărarea circumstanțelor păcătoase.

Așadar, întorcându-ne ca să sumarizăm studiile personajelor noastre, noi suntem învățați din viața lui Avraam despre „Credință” și din viața lui Iacov, care a devenit Israel, despre „Har”. Acum, din viața lui Iosif învățăm despre „Harul răscumpărător”, harul care ne salvează din eșecurile umane și ne conduce către salvare. Observă cât de convins este Iosif de suveranitatea lui Dumnezeu în toate circumstanțele lui rele. 

În Geneza 45:7-9, el le spune fraților săi: „Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și ca să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire. Așa că nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu; El m-a făcut ca un tată al lui Faraon, stăpân peste toată casa lui și cârmuitorul întregii țări a Egiptului. Grăbiți-vă de vă suiți la tatăl meu și spuneți-i: ‘Așa a vorbit fiul tău Iosif: «Dumnezeu m-a pus domn peste tot Egiptul; coboară-te la mine și nu zăbovi!

Și astfel, ajungem la finalul studiului nostru pe Geneza în această notă – mâna Suverană și răscumpărătoare a lui Dumnezeu lucrează în și prin viețile slujitorilor Lui, răscumpărându-le eșecurile, folosindu-se de victimizarea lor, modelându-i în poporul pe care El îl dorește astfel încât ei să poată face lucrarea pe care El vrea să o facă. Data viitoare, ne vom centra pe carte Exod. În anii dintre Geneza 50 și Exod capitolul 1, Dumnezeu l-a folosit pe Iosif pentru a salva familia lui Iacov din foamete; El le-a oferit un loc de siguranță și provizii, dându-le timp să se înmulțească și să devină puternici ca un popor unit și distinct care păstoreau turmele lui Faraon în ținutul Gosen din Egipt. Când ei sunt pregătiți, Dumnezeu va folosi din nou intențiile rele ale unora pentru a realiza lucrarea răscumpărătoare în lume. 

O nouă dinastie va prelua puterea în Egipt. Ei nu își vor aduce aminte de Iosif…ceea ce înseamnă că ei nu vor avea un legământ de loialitate cu el sau cu familia lui. Ei vor fi din ce în ce mai paranoici cu privire la puterea și numărul israeliților. Ei vor începe să îi asuprească în mod teribil pentru a-i face mai slabi. Dumnezeu se va folosi de faptele lor rele, făcute cu intenții rele pentru a scoate poporului Lui din ținutul confortabil al Gosenului, întocmai cum El folosește durerile nașterii pentru a aduce un copil dintr-un pântece confortabil afară în lumea rece, unde viața din abundeță poate să înceapă cu adevărat. Adu-ți aminte, s-ar putea ca tu încă să suferi ce trebuie să suferi pentru a deveni acea persoană pe care o dorește Dumnezeu ca să duci la îndeplinire lucrarea pe care El vrea să o faci. Pentru aceia care Îl iubesc pe Dumnezeu și care sunt chemați potrivit planului Său, chiar și suferința este parte din planul răscumpărător al lui Dumnezeu.

Următoarele emisiuni