Episodul 039 – Împărați și profeți

30 sept., 2021

Cărțile istorice ale Regilor și Cronicilor vorbesc despre consecințele refuzului poporului Israel de a-L accepta pe Dumnezeu ca regele al lor. În aceste cărți găsim avertismente înfricoșătoare din viața regilor răi și găsim exemple extraordinare din viața profeților evlavioși precum Ilie și Micaia. În 1 Regi, aflăm despre divizarea regatului. În 2 Regi, aflăm detalii despre captivitatea poporului, dar și despre harul și răbdarea lui Dumnezeu.

Următoarele emisiuni