Episodul 062 – Lucrările lui Mesia

30 sept., 2021

În Evanghelii găsim că Isus a fost un Om cu o lucrare, o lucrare întreită. Isus a exprimat lucrarea Sa întreită în Ioan 14:4: ”Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine”. Evangheliile ne spun despre învățătura Sa, despre faptele Sale mărețe, minunile și vindecările Lui, despre moartea și învierea lui Isus, precum și despre mântuire.

Următoarele emisiuni