Episodul 083 – Pocăința

15 oct., 2021

Isus a spus o pildă despre pocăință și despre refuzul de a se pocăi. Pilda descrie doi bărbați, un fariseu și un vameș – un vameș – care se roagă la templu. Fariseul a fost concentrat doar asupra sa, în timp ce vameșul s-a smerit și a implorat mila lui Dumnezeu. Isus a întâlnit un vameș pocăit pe nume Zacheu, care a demonstrat cum arată pocăința. Și-a schimbat modul de a trăi și a promis că va plăti înapoi pe toți pe care îi înșelase. Numai păcătosul care se căiește este iertat.

Următoarele emisiuni